Kontakt

Tyrilux Bil AB

Se karta Kontaktformulär

Kontakt

Tyrilux Bil AB

Tagenevägen 18
SE-422 59 HISINGS BACKA

Öppettider

Mån-Fre: 07:30 – 17:00
Lör-Sön: Stängt

Serviceverkstad & Reservdelar

Telefon: +46 31-580 300 ( växel )
E-post: info@tyrilux.se

Ekonomi/Fakturor: ekonomi@tyrilux.se

Armored Speciality Cars

Sales: +46 31-580 300
Email ASC: asc@tyrilux.se 

Binz Specialfordon

Försäljning Binz: +46 31-580 300
Email Binz: binz@tyrilux.se

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Detta innebär att vi följer de kvalitets- och miljökraven som ställs enligt ISO. Ledningssystemet omfattar hela vår verksamhet och är framtaget för att säkerställa att vi lever upp till de krav som kunder, omvärld samt våra medarbetare ställer på oss.

 

ISO 9001/140001

Ta del av Tyrilux Bils certifikat här.

Kvalitetspolicy

Hög kvalitet är inte bara en av Tyrilux utmärkande egenskaper, utan utgör själva grunden för verksamhetens affärsidé och genomsyrar varje moment i det administrativa såväl som praktiska.

Vi strävar ständigt efter att finslipa vårt arbetsflöde och utför löpande analyser i syfte att identifiera möjligheter till optimering, både i relation till tids- och materialförbrukning som resultat och utdelning. Med detta som ledord skall vi vara kundens självklara förstaval och förmedla tjänster vi kan vara stolta över och resulterar i en långsiktig kundrelation.

Våra medarbetare har, genom sin kompetens och sitt engagemang, förutsättningarna att uppnå de mål och leva upp till de krav på kvalitet som utgör ledningssystemets kärna. Med kontinuerliga utbildningar, anpassade till varje medarbetares personliga utvecklingsmål inom företaget och genom att tillhandahålla en stimulerande arbetsmiljö säkerställer vi att våra medarbetare har de verktyg som krävs för att kunna uppnå alla de mål vi sätter.

Vårt agerande är alltid respektfullt, professionellt och ärligt och vår attityd är tillmötesgående och samarbetsvillig, såväl internt som externt.

Miljöpolicy

Vi skall genom ständig förbättring av verksamheten minimera vår miljöpåverkan genom en effektiv energianvändning och ständigt förebygga den miljöförorening som kan uppstå av vår verksamhet. Miljöarbetet i verksamheten innebär att miljötänkandet genomsyrar hela den dagliga verksamheten. Vi ska omhänderta, återvinna och bearbeta samtliga miljöfarliga ämnen på ett långsiktigt och miljömässigt sätt. Vi ska samarbeta med leverantörer som kan leverera mijlömässiga och godkända produkter. Detta avser samtliga områden såsom verkstad, reservdelshantering, avfallshantering, samt det arbete som bedrivs på kontoret. Det är därför viktigt med en god samverkan mellan medarbetare, kunder, leverantörer och myndigheter.

Information GDPR integritetspolicy