Om oss

Historia

Sedan 1975 har Tyrilux Bil AB bedrivit sin verksamhet på Hisingen och är idag en välkänd aktör i branschen. Med rötterna i fordons-el och bränsledrivna värmarsystem har kompetensen succesivt breddats och Tyrilux Bil har idag etablerat sig som en fristående Mercedes-verkstad med stor erfarenhet och hög kompetens och har följaktligen fått en trogen kundkrets.

Specialfordon

Vi har sedan 15 år tillbaka arbetat med specialfordonssegmentet och då främst begravningsbilar samt högkvalitativa skalskyddade fordon. Specialfordon med innovativ teknik, utomordentlig design och individuell komfort. Allt med tysk kvalitet och via våra samarbetspartners.

Vi erbjuder utveckling och tillverkning av fullt certifierade fordon för användning av stats-, industriledare, diplomater och Specialenheter. Vi vågar sticka ut hakan så pass mycket med att vi är de som kan allra mest i hela Sverige avseende specialfordonssegmentet inom skalskyddade fordon.

Vi tar ansvar

Ett långsiktigt hållbart företag omfattar arbete med att nå såväl ekonomiska mål, som mål för miljö och socialt ansvarstagande. Vårt miljö- och kvalitetsledningssystem med uppsatt miljö- och kvalitetspolicy har vi certifikat för ISO 9001:2015 och 14001:2015. Båda av yttersta vikt för att kunna fortsätta vårt långsiktiga hållbarhetsarbete. Som hållbart företag eftersträvar vi lönsamhet, med lönsamhet kommer möjligheten att återinvestera, både i miljö och det sociala ansvaret. Ett hållbart företag ger både kundnytta och en mer trivsam arbetsplats där medarbetaren får möjlighet att utvecklas. Vi utgår från vår vision, där vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om för att uppnå kundnytta.

Kvalitetspolicy

Tyrilux verksamhet utgörs av tillhandahållande av fordonsrelaterade produkter och tjänster. Kvalitet utgör en grundläggande del av vår affärsmodell och är ett kärnbegrepp inom alla delar av verksamheten. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande med hållbar utveckling och kvalitet i såväl produkter och tjänster som interna processer. Tyrilux ambition är att utgöra det självklara alternativet som leverantör av kvalitet för de produkter och tjänster vi tillhandahåller. Vi uppfyller våra kvalitetsmål genom att basera beslut och verksamhetsdrift på dessa grundläggande principer:
 • Ledarskapet är kvalitetsmedvetet och är väl insatt i samtliga processer.
 • Kundens intressen har högsta prioritet. Kvalitet i bemötande såväl som utfört arbete säkerställer att kundens önskemål förmedlas och uppfylls.
 • Vi strävar efter en felfri hantering gällande våra åtaganden gentemot kund och implementerar löpande rutiner och hjälpmedel i syfte att förebygga och eliminera potentiella riskkällor.
 • Frekventa utvärderingar av tids- och materialförbrukning ger oss en god insyn och förmåga att optimera alla delar av vårt arbetsflöde.
 • Kompetensutveckling säkerställer att medarbetare har förutsättningarna att uppnå de mål och leva upp till de krav på kvalitet som utgör ledningssystemets kärna.
 • Våra kvalitetsmål är högt satta för att effektivisera och driva ständig förbättring.
 • Lagstiftning utgör minimikrav och bidrar till fortsatt utveckling.
  Denna policy baserar sig i och efterlevs i enlighet med Tyrilux kärnvärden och uppförandekod för ett ansvarsfullt och hållbart företagande. Vi agerar alltid respektfullt, professionellt och ärligt och vår attityd är tillmötesgående och samarbetsvillig, såväl internt som externt.

 • Miljöpolicy

  Vi En fokus på miljö och hållbarhet är en del av verksamhetens samtliga områden. Verksamheten bidrar i sig till en förlängd livslängd på fordon och vår professionella kompetens är avgörande för denna förmåga. Vi arbetar därför parallellt med våra kvalitetsanalyser för att identifiera optimeringsmöjligheter och förbättringsmöjligheter.  

  Vi uppfyller våra miljömål genom att basera beslut och verksamhetsdrift på dessa grundläggande principer:

 • Ledarskapet är miljömedvetet och väl insatt i miljöaspekterna.
 • Medarbetare medverkar i verksamhetens miljöarbete och tar del av det miljöansvar som arbetet innebär på en individuell såväl som helhetsnivå.
 • Miljöpåverkan från produkter och processer förbundna med verksamheten utvärderas och byts ut, elimineras eller justeras allteftersom mer hållbara alternativ eller processer tas fram. Detta innefattar såväl energi- och materialanvändning som hantering av avfall för sortering.
 • Vi arbetar med leverantörer som kan leverera miljömässiga och godkända produkter.
 • Lagstiftning utgör minimikrav och bidrar till fortsatt utveckling.
 • Boka servicetid

  Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.