Om oss

Historia

Sedan 1975 har Tyrilux Bil AB bedrivit sin verksamhet på Hisingen och är idag en välkänd aktör i branschen. Med rötterna i fordons-el och bränsledrivna värmarsystem har kompetensen succesivt breddats och Tyrilux Bil har idag etablerat sig som en fristående Mercedes-verkstad med stor erfarenhet och hög kompetens och har följaktligen fått en trogen kundkrets.

Specialfordon

Vi har sedan 15 år tillbaka arbetat med specialfordonssegmentet och då främst begravningsbilar samt högkvalitativa skalskyddade fordon. Specialfordon med innovativ teknik, utomordentlig design och individuell komfort. Allt med tysk kvalitet och via våra samarbetspartners.

Vi erbjuder utveckling och tillverkning av fullt certifierade fordon för användning av stats-, industriledare, diplomater och Specialenheter. Vi vågar sticka ut hakan så pass mycket med att vi är de som kan allra mest i hela Sverige avseende specialfordonssegmentet inom skalskyddade fordon.

Vi tar ansvar

Ett långsiktigt hållbart företag omfattar arbete med att nå såväl ekonomiska mål, som mål för miljö och socialt ansvarstagande. Vårt miljö- och kvalitetsledningssystem med uppsatt miljö- och kvalitetspolicy har vi certifikat för ISO 9001:2015 och 14001:2015. Båda av yttersta vikt för att kunna fortsätta vårt långsiktiga hållbarhetsarbete. Som hållbart företag eftersträvar vi lönsamhet, med lönsamhet kommer möjligheten att återinvestera, både i miljö och det sociala ansvaret. Ett hållbart företag ger både kundnytta och en mer trivsam arbetsplats där medarbetaren får möjlighet att utvecklas. Vi utgår från vår vision, där vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om för att uppnå kundnytta.

Kvalitetspolicy

Hög kvalitet är inte bara en av Tyrilux utmärkande egenskaper, utan utgör själva grunden för verksamhetens affärsidé och genomsyrar varje moment i det administrativa såväl som praktiska.

Vi strävar ständigt efter att finslipa vårt arbetsflöde och utför löpande analyser i syfte att identifiera möjligheter till optimering, både i relation till tids- och materialförbrukning som resultat och utdelning. Med detta som ledord skall vi vara kundens självklara förstaval och förmedla tjänster vi kan vara stolta över och resulterar i en långsiktig kundrelation.

Våra medarbetare har, genom sin kompetens och sitt engagemang, förutsättningarna att uppnå de mål och leva upp till de krav på kvalitet som utgör ledningssystemets kärna. Med kontinuerliga utbildningar, anpassade till varje medarbetares personliga utvecklingsmål inom företaget och genom att tillhandahålla en stimulerande arbetsmiljö säkerställer vi att våra medarbetare har de verktyg som krävs för att kunna uppnå alla de mål vi sätter.

Vårt agerande är alltid respektfullt, professionellt och ärligt och vår attityd är tillmötesgående och samarbetsvillig, såväl internt som externt.

Miljöpolicy

Vi skall genom ständig förbättring av verksamheten minimera vår miljöpåverkan genom en effektiv energianvändning och ständigt förebygga den miljöförorening som kan uppstå av vår verksamhet. Miljöarbetet i verksamheten innebär att miljötänkandet genomsyrar hela den dagliga verksamheten. Vi ska omhänderta, återvinna och bearbeta samtliga miljöfarliga ämnen på ett långsiktigt och miljömässigt sätt. Vi ska samarbeta med leverantörer som kan leverera miljömässiga och godkända produkter. Detta avser samtliga områden såsom verkstad, reservdelshantering, avfallshantering, samt det arbete som bedrivs på kontoret. Det är därför viktigt med en god samverkan mellan medarbetare, kunder, leverantörer och myndigheter.